Vikten av fysisk aktivitet.

 

Fysisk aktivitet är viktigt för alla människor för att må bra. För personer med en funktionsnedsättning är fysisk aktivitet ännu viktigare eftersom kroppen hela tiden utsätts för påfrestningar och slitage. 

 

Rapport efter rapporter konstaterar att hälsoläget för målgruppen är sämre än för befolkningen i stort. Det man däremot vet är att personer med funktionsnedsättningar som är idrottsaktiva är mer aktiva totalt sett och visar på ett större välmående i och med det.     

 

Även om man har ett mindre bra utgångsläge jämfört med andra, så finns det mycket man själv kan göra för att öka sitt välmående.  

 Föreläsningen ger handfasta råd om vad man själva kan göra, hur man kan stötta andra samt vad som behövs för att nå ett ökat välmående.  

 

<< Tillbaka till föreläsningar

badtrappa

<< Tillbaka

Vikten av fysisk aktivitet.

 

Fysisk aktivitet är viktigt för alla människor för att må bra. För personer med en funktionsnedsättning är fysisk aktivitet ännu viktigare eftersom kroppen hela tiden utsätts för påfrestningar och slitage. 

  

Rapport efter rapporter konstaterar att hälsoläget för målgruppen är sämre än för befolkningen i stort. Det man däremot vet är att personer med funktionsnedsättningar som är idrottsaktiva är mer aktiva totalt sett och visar på ett större välmående i och med det.   

  

Även om man har ett mindre bra utgångsläge jämfört med andra, så finns det mycket man själv kan göra för att öka sitt välmående.  

 

Föreläsningen ger handfasta råd om vad man själva kan göra, hur man kan stötta andra samt vad som behövs för att nå ett ökat välmående.  

<< Tillbaka till föreläsningar